BHV verplicht

BHV verplicht

Is BHV verplicht? Ja, sinds 1994 zijn alle organisaties en bedrijven verplicht om er te allen tijde voor te zorgen dat er een BHV’er aanwezig is. Dit geldt voor organisaties met 1 medewerker tot aan bedrijven met 250 of meer medewerkers. De enige uitzondering hierop zijn ZZP’ers. Werkt u echt alleen? Dan is het niet verplicht om een BHV training te volgen.

Let op: ontvangt u als ZZP’er regelmatig klanten of andere relaties? Dan vervalt de vrijstelling en is BHV voor de organisatie verplicht.

BHV verplicht: boete door Inspectie sociale zaken en werkgelegenheid

Het diploma BHV is verplicht voor iedere organisatie, om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen. Voor uzelf, de eigen medewerkers, klanten, bezoekers en andere relaties. Blijkt tijdens een bezoek door de Inspectie sociale zaken en werkgelegenheid dat u niet voldoet aan de verplichting? Dan loopt u het risico op een stevige boete. Op die manier controleert de overheid op de veiligheid in bedrijven en organisaties.

Zorg ervoor dat u netjes voldoet aan de verplichting tot BHV. Door ervoor te zorgen dat er altijd iemand aanwezig is met het BHV certificaat. Die persoon kan handelen in een noodsituatie, om iedereen netjes in veiligheid te brengen. Wat dat betreft is BHV niet verplicht zonder reden. De boete is bedoeld om de urgentie bij bedrijven te verhogen, zodat u zorgt voor een veilige situatie. BHV is waarschijnlijk ook voor uw organisatie verplicht. En twijfelt u daarover? Neem contact met ons op, dan lichten we het u graag persoonlijk toe.

Garandeer een veilige werkomgeving

BHV is verplicht, en niet alleen omdat de ARBO-wet dat voorschrijft. Vanuit de praktische betekenis van BHV (www.bhvamsterdam.nl/kennisbank/betekenis-van-bhv/) is het zeer de moeite waard om een training of cursus te (laten) volgen. U voldoet op die manier aan de verplichtingen voor uw organisatie en garandeert veiligheid voor uzelf, andere medewerkers, klanten en bezoekers. Voorkom een boete vanwege de verplichte BHV, door er netjes voor te zorgen dat er altijd iemand aanwezig is met een geldig diploma of certificaat.