Wat zijn de regels voor BHV

Wat zijn de wettelijke regels voor BHV? Er gelden een aantal regels en eisen, die de veiligheid binnen uw bedrijf of organisatie garanderen. BHV Amsterdam geeft BHV cursussen, waarna u als organisatie voldoet aan de belangrijke eisen die er worden gesteld aan het opleiden van BHV’ers.

Wettelijke regels BHV op een rij

Benieuwd naar de regels voor BHV? Wij zetten ze voor u op een rij:

  • Alle BHV’ers moeten een BHV cursus gevolgd hebben en moeten binnen het bedrijf beschikken over de juiste materialen (BHV hesjes, blusmiddelen, etc.) om hun taken uit te kunnen voeren.
  • Iedere bedrijfshulpverlener dient ieder jaar een BHV herhaling uit te voeren
  • Er dienen altijd voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig te zijn. Ook tijdens vakantie of ziekte.

Tip: stel medewerkers met interne functies aan als BHV’er. Uit onze ervaring blijkt dat vrijwillige betrokkenheid vaak beter werkt dan de verplichting om bedrijfshulpverlener te worden. Om BHV’ers extra te motiveren kunt u daar een kleine vergoeding tegenover zetten.

Voldoe aan de BHV-regels met onze cursussen

Wilt u ook voldoen aan de wettelijke regels voor BHV? We organiseren BHV cursussen en herhalingen in Amsterdam, zodat u voldoet aan de belangrijke verplichtingen. Voor een veilige situatie in uw bedrijf, waarbij er voldoende medewerkers aanwezig zijn die weten hoe ze moeten handelen bij een ongeval of andere noodsituatie.