Wat zijn de taken voor BHV

De taken voor BHV bestaan uit meerdere onderdelen. De Arbowet, artikel 15, is daar duidelijk over. Er is sprake van 3 belangrijke taken voor BHV’ers: medewerkers die hun diploma als bedrijfshulpverlener hebben gehaald.

De BHV taken zijn erop gericht om in nood goed te handelen. Om klanten en medewerkers in veiligheid te kunnen brengen, bijvoorbeeld tijdens een brand of als er eerste hulp gegeven moet worden.

BHV taken op een rij

We zetten de belangrijke taken voor BHV voor u op een rij:

  • Eerste hulp verlenen bij ongevallen;
  • Bestrijden of beperken van een brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • Alle medewerkers en alle andere personen in het gebouw en de omgeving alarmeren en evacueren bij noodsituaties.

BHV taken oefenen? Wij geven naast BHV cursussen ook verschillende BHV oefeningen om zo optimaal voorbereid te zijn.

Eisen voor een goede BHV-organisatie

Er gelden een aantal eisen en regels voor een goede BHV organisatie. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat BHV’s de beschikking hebben over de juiste uitrusting, zodat ze dat wat ze hebben geleerd tijdens de cursus in de praktijk kunnen brengen. Bovendien dienen er door het hele gevoel BHV’ers aanwezig te zijn, om de taken als BHV’er te kunnen uitvoeren.